Què és BBCAT?

Un dels actuals reptes del sector industrial català en l’àmbit de la biotecnologia és l’aportació d’estructures necessàries per a la promoció d’innovació i creixement, on una part significant de productes i serveis futurs romanen desconeguts. És necessari, doncs, construir un espai capaç de donar suport a la creació d’una xarxa sòlida que agrupi els principals actius en generació de coneixement i del sector industrial, i que esdevingui pionera en el creixement del sector biotecnològic català.

En aquest sentit i en el marc de l’estratègia de recerca i innovació dissenyada per la Generalitat de Catalunya (RIS3CAT), la UAB i el Parc de Recerca UAB estem treballant per crear la Comunitat Bioindústries, entesa com la gestió eficient dels recursos biològics, i amb especial èmfasi en el desenvolupament de bioprocessos i bioproductes a escala industrial, i la seva transferència al mercat.

Anuncis