Objectius

• Incrementar l’eficiència, competitivitat, rendibilitat i sostenibilitat dels processos bioproductius a partir de l’impuls de l’aplicació de les tecnologies facilitadores transversals (advanced biomanufacturing).
• Promoure la gestió de màxima eficiència dels recursos biològics.
• Disminució de l’impacte ambiental dels processos productius.
• Impulsar línies d’innovació enfocades a necessitats reals del sector.
• Establir un pla d’actuació conjunt per potenciar sinèrgies entre els socis amb altres comunitats dels àmbits sectorials líders (energia, alimentació, salut).
• Facilitar un accés coordinat a iniciatives d’altres regions / fons europeus.
• Creació de nous llocs de treball qualificats.
• Educació d’especialistes qualificats en bioindústries.
• Promoure el desenvolupament de biorefineries com a models d’economia circular.

Anuncis